دومین سمپوزیوم بین المللی آرمان شهر کودکان، خرداد ماه ۱۴۰۲

دومین سمپوزیوم بین المللی آرمان شهر کودکان

The Second International Symposium on the Utopia of Children

پوستر دومین سمپوزیوم بین المللی آرمان شهر کودکان

دومین سمپوزیوم بین المللی آرمان شهر کودکان در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ توسط ،نشریه تخصصی آرمان شهر کودکان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین سمپوزیوم بین المللی آرمان شهر کودکان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین سمپوزیوم بین المللی آرمان شهر کودکان