نخستین سمپوزیوم بین المللی آرمان شهر کودکان، اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

نخستین سمپوزیوم بین المللی آرمان شهر کودکان

The first International Symposium on Children's Utopia

پوستر نخستین سمپوزیوم بین المللی آرمان شهر کودکان

نخستین سمپوزیوم بین المللی آرمان شهر کودکان در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ توسط ، نشریه آرمان‌شهر کودکان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین سمپوزیوم بین المللی آرمان شهر کودکان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین سمپوزیوم بین المللی آرمان شهر کودکان