دومین همایش علمی منطقه ای معماری کویر، اسفند ماه ۱۳۸۷

دومین همایش علمی منطقه ای معماری کویر

دومین همایش علمی منطقه ای معماری کویر در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۸۷ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان،دانشگاه ازاد اسلامي واحد اردستان در شهر اردستان برگزار گردید.