همایش منطقه ای معماری کویر، فروردین ماه ۱۳۸۵

همایش منطقه ای معماری کویر

Regional Conference on Desert Architecture

همایش منطقه ای معماری کویر در تاریخ ۱۵ فروردین ۱۳۸۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان،دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردستان در شهر اردستان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش منطقه ای معماری کویر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش منطقه ای معماری کویر