دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و حقوق، تیر ماه ۱۳۹۷

دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و حقوق

The 2nd National Conference on Modern Research in Management and Law

پوستر دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و حقوق

دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و حقوق در تاریخ ۲۱ تیر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون، در شهر کازرون برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و حقوق مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و حقوق