کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی، تیر ماه ۱۳۹۶

کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی

National Conference on New Research in Management, Economics and Humanities

پوستر کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی

کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی در تاریخ ۷ تیر ۱۳۹۶ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون، در شهر کازرون برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی