دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در برق، کامپیوتر و مهندسی پزشکی، تیر ماه ۱۳۹۷

دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در برق، کامپیوتر و مهندسی پزشکی

Second National Conference on Modern Research in Electrical, Computer and Medical Engineering

پوستر دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در برق، کامپیوتر و مهندسی پزشکی

دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در برق، کامپیوتر و مهندسی پزشکی در تاریخ ۲۰ تیر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون،دانشگاه آزاد اسلامي واحد كازرون در شهر کازرون برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در برق، کامپیوتر و مهندسی پزشکی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در برق، کامپیوتر و مهندسی پزشکی