کنفرانس ملی پژوهش های نوین در برق، کامپیوتر و مهندسی پزشکی، تیر ماه ۱۳۹۶

کنفرانس ملی پژوهش های نوین در برق، کامپیوتر و مهندسی پزشکی

پوستر کنفرانس ملی پژوهش های نوین در برق، کامپیوتر و مهندسی پزشکی

کنفرانس ملی پژوهش های نوین در برق، کامپیوتر و مهندسی پزشکی در تاریخ ۱۴ تیر ۱۳۹۶ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون،دانشگاه آزاد اسلامي واحد كازرون در شهر کازرون برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی پژوهش های نوین در برق، کامپیوتر و مهندسی پزشکی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی پژوهش های نوین در برق، کامپیوتر و مهندسی پزشکی