دومین همایش ملی ساختمان آینده، آذر ماه ۱۳۹۵

دومین همایش ملی ساختمان آینده

پوستر دومین همایش ملی ساختمان آینده

دومین همایش ملی ساختمان آینده در تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۹۵ توسط ،كانون مهندسين ساري در شهر ساری برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی ساختمان آینده مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی ساختمان آینده