اولین همایش ملی ساختمان آینده، اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

اولین همایش ملی ساختمان آینده

First National Conference on Building the Future

پوستر اولین همایش ملی ساختمان آینده

اولین همایش ملی ساختمان آینده در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط ،كانون مهندسين ساري در شهر ساری برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی ساختمان آینده مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی ساختمان آینده