سیزدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد، مرداد ماه ۱۳۹۸

سیزدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد

13th annual international addiction science congress

پوستر سیزدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد

سیزدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی ایران،مركز تحقيقات سلولي و مولكولي دانشگاه علوم پزشكي ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سیزدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سیزدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد