دوازدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد، شهریور ماه 97

دوازدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد

12th International Congress on the Knowledge of Addiction

پوستر دوازدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد

دوازدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۹۷ توسط مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی ایران و مرکز همایشهای مهناد در شهر تهران برگزار گردید.


ایران با بیش از 80 میلیون نفر جمعیت، از قرن ها پیش با سوء مصرف تریاک، حشیش و الکل مواجه بوده است. این مشکل تاریخی اخیرا با معرفی مواد مخدر صنعتی و ترکیبی، مانند هروئین و مت آمفتامین (شیشه) پیچیدگی های بیشتری یافته است. این ویژگی ها باعث شده است تا به صورت تخمینی 5 درصد از جمعیت طی یک سال گذشته تحت تأثیر حداقل یک اختلال مصرف مواد قرار بگیرند. در طول سده ی اخیر، تغییرات سیاسی در ایران، و به طور مشخص، تغییر از حکومت سلطنتی به جمهوری اسلامی، با تغییرات جدی و تحول در سیاست اعتیاد به مواد، اپیدمیولوژی، پیشگیری و درمان آن همراه بوده است. این تغییرات برای محققان و سیاست گذاران این حوزه فرصت های ارزشمندی را فراهم آورده تا تجارب مختلفی که با موفقیت و شکست همراه بودند را کارآزمایی نمایند. در دوازهمین کنگره سالانه بین المللی دانش اعتیاد در تهران، بیش از 20 پنل تخصصی که از ذی نفعان اصلی اعتیاد در ایران تشکیل شده اند و حوزه های مختلفی در این بحث را پوشش می دهند، سخنرانی هایی در خصوص وضعیت کنونی، نقاط قوت و ضعف، تهدید های بالقوه و فرصت های پیش رو در حوزه های اپیدمیولوژی، پیشگیری، درمان و پژوهش در ایران و جهان را ارائه خواهند داد. در این خلال، ما انتظار داریم که بیش از 200 سخنرانی شفاهی و 600 پوستر که توسط سخنرانان اصلی بین المللی، محققان ملی و متخصصان ارائه می شود. این سخنرانی ها شما را با ایده های خلاقانه جدید و اطلاعاتی آشنا می کند که به شما کمک می کنند تا علم خود را به عنوان یک فعال دانش اعتیاد در حوزه های بالینی و تحقیقاتی به روز نمایید. در طول نشست پیش رو، در کنار مباحث اعتیاد به مواد، اختلالات اعتیادی غیر دارویی نظیر اعتیاد به اینترنت و بازیهای کامپیوتری، رفتاری جنسی و خوردن نیز مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

ایران با داشتن دومین برنامه بزرگ درمان نگهداره برای مواد افیونی در دنیا، بعد از چین (بیش از 600000 نفر تحت درمان با متادون و 100000 نفر در برنامه های نگهداری با بوپرنورفین)، با داشتن 7000 مرکز درمان سرپایی اعتیاد و 1100 مرکز اقامتی، بزرگترین برنامه دوازده قدمی در خاورمیانه (با بیش از 100 هزار شرکت کننده) و مصرف 74 درصد از تریاک و 25 درصد از هروئین و مورفین دنیا، این فرصت را داشته است تا ایده ها و برنامه های نوآورانه ای برای جامعه بین المللی، از ادغام درمان اعتیاد تا مراقبت های اولیه، کاهش آسیب در زندان، برنامه های کاهشی همراه با رویکرد معنوی، برنامه های سم زدایی گسترده با تنتور تریاک، و بحث هایی در خصوص قانونی کردن مصرف تریاک را فراهم آورد.

 محورهای کنگره

 • Addiction Biology
 • Addiction among Women, Children & Other Specific Groups
 • Alcohol & Nicotine Dependence
 • Behavioral Addictions
 • Diagnostic & Evaluative Tools
 • Education in Addiction Science
 • Epidemiology of Drug Use
 • Harm Reduction
 • Human Neuroscience & Cognitive Neuroscience
 • Media and Social Networks for Addiction Science
 • Medical Comorbidities of Addiction
 • Mutual-Help Groups; Peer-Group Counsellors and 12 Steps Programs
 • Neuro modulation and Other Non-Pharmacological Biological Treatments
 • Nursing and Addiction
 • Personal Practice & Experience
 • Pharmacotherapies
 • Policy Making and Legal Aspects of Addiction
 • Prevention
 • Psychiatric Comorbidities of Addiction
 • Psychotherapy and Social Work Interventions
 • Rehabilitation and Reintegration
 • Sociocultural and Economic Aspects of Addiction
 • Toxicology and Chemistry of Substances