دوازدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد، شهریور ماه ۱۳۹۷

دوازدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد

12th International Congress on the Knowledge of Addiction

پوستر دوازدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد

دوازدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی ایران،مركز تحقيقات سلولي و مولكولي دانشگاه علوم پزشكي ايرانمركز همايشهاي مهناد در شهر تهران برگزار گردید.