سومین کنفرانس مدیریت جذب و استخدام، دی ماه ۱۴۰۰

سومین کنفرانس مدیریت جذب و استخدام

Third Recruitment and Recruitment Management Conference

پوستر سومین کنفرانس مدیریت جذب و استخدام

سومین کنفرانس مدیریت جذب و استخدام در تاریخ ۲۸ دی ۱۴۰۰ توسط ،مرکز توسعه آموزش های مدیریت آزما پارسیان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس مدیریت جذب و استخدام مراجعه فرمایید.