دومین کنفرانس مدیریت جذب و استخدام، بهمن ماه ۱۳۹۹

دومین کنفرانس مدیریت جذب و استخدام

Second Recruitment and Recruitment Management Conference

پوستر دومین کنفرانس مدیریت جذب و استخدام

دومین کنفرانس مدیریت جذب و استخدام در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ توسط ،مرکز توسعه آموزش های مدیریت آزما پارسیان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس مدیریت جذب و استخدام مراجعه فرمایید.