دوازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران، شهریور ماه ۱۳۹۷

دوازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران

12th Congress of Iranian Veterinary Students

پوستر دوازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران

دوازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۳۹۷ توسط دانشگاه سمنان، در شهر سمنان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دوازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دوازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران