یازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران، شهریور ماه ۱۳۹۶

یازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران

11th Congress of Iranian Veterinary Students

پوستر یازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران

یازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل،دانشگاه آزاد اسلامي واحد بابل در شهر بابل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات یازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در یازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران