دومین همایش ملی مدیریت بحران،ایمنی، بهداشت، محیط زیست و توسعه پایدار، خرداد ماه ۱۳۹۵

دومین همایش ملی مدیریت بحران،ایمنی، بهداشت، محیط زیست و توسعه پایدار

دومین همایش ملی مدیریت بحران،ایمنی، بهداشت، محیط زیست و توسعه پایدار در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۹۵ توسط ،موسسه آموزش عالي مهر اروند و مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی مدیریت بحران،ایمنی، بهداشت، محیط زیست و توسعه پایدار مراجعه فرمایید.