دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش، شهریور ماه ۱۳۹۵

دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش

پوستر دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش

دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش در تاریخ ۲۴ شهریور ۱۳۹۵ توسط دانشگاه بین المللی چابهار،دانشگاه بين المللي چابهار در شهر چابهار برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش