دومین همایش بین المللی حقوق علوم سیاسی و معارف اسلامی، اسفند ماه ۱۳۹۷

دومین همایش بین المللی حقوق علوم سیاسی و معارف اسلامی

Second International Conference on the Law of Political Science and Islamic Education

پوستر دومین همایش بین المللی حقوق علوم سیاسی و معارف اسلامی

دومین همایش بین المللی حقوق علوم سیاسی و معارف اسلامی در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ توسط ،مركز همايش هاي بين المللي كوشاگستر با همكاري علمي و معنوي دانشگاه ها، موسسات آموزش عالي و انجمن هاي علمي دانشجويي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی حقوق علوم سیاسی و معارف اسلامی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش بین المللی حقوق علوم سیاسی و معارف اسلامی