همایش بین المللی حقوق علوم سیاسی و معارف اسلامی، خرداد ماه ۱۳۹۶

همایش بین المللی حقوق علوم سیاسی و معارف اسلامی

پوستر همایش بین المللی حقوق علوم سیاسی و معارف اسلامی

همایش بین المللی حقوق علوم سیاسی و معارف اسلامی در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ توسط ،مركزهمايش هاي كوشاگستر در شهر قرچک برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش بین المللی حقوق علوم سیاسی و معارف اسلامی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش بین المللی حقوق علوم سیاسی و معارف اسلامی