سومین کنفرانس الکترونیکی بین المللی فن آوری اطلاعات،حال و آینده

سومین کنفرانس الکترونیکی بین المللی فن آوری اطلاعات،حال و آینده

پوستر سومین کنفرانس الکترونیکی بین المللی فن آوری اطلاعات،حال و آینده

سومین کنفرانس الکترونیکی بین المللی فن آوری اطلاعات،حال و آینده در تاریخ ۵ آذر ۱۳۹۳ تا ۶ آذر ۱۳۹۳ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مشهد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


The third international conference on Information Technology; Present and Future (ITPF 2014) will be held as a part of the International Congress on Technology, Communication and Knowledge (ICTCK 2014) on 26-27 November 2014 in Islamic Azad University of Mashhad. ITPF 2014 aims to bring together researchers, scientists, engineers, and scholar students to exchange and share their experiences, new ideas, and research results about all aspects of information technology, and discuss the practical challenges encountered and the solutions adopted

 

محورهای کنفرانس:

  • Bio-informatics
  • Database and Data Management
  • Networking and Internet
  • Data Compression, Encryption and Communications
  • Information Systems


مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس الکترونیکی بین المللی فن آوری اطلاعات،حال و آینده