سومین کنفرانس الکترونیکی بین المللی فن آوری اطلاعات،حال و آینده، آذر ماه ۱۳۹۳

سومین کنفرانس الکترونیکی بین المللی فن آوری اطلاعات،حال و آینده

Third International Electronic Conference on Information Technology, Present and Future

پوستر سومین کنفرانس الکترونیکی بین المللی فن آوری اطلاعات،حال و آینده

سومین کنفرانس الکترونیکی بین المللی فن آوری اطلاعات،حال و آینده در تاریخ ۵ آذر ۱۳۹۳ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد،دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس الکترونیکی بین المللی فن آوری اطلاعات،حال و آینده مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس الکترونیکی بین المللی فن آوری اطلاعات،حال و آینده