دومین همایش فناوری اطلاعات، حال، آینده، دی ماه ۱۳۹۰

دومین همایش فناوری اطلاعات، حال، آینده

2nd Information Technology, Present, Futur,

دومین همایش فناوری اطلاعات، حال، آینده در تاریخ ۸ دی ۱۳۹۰ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش فناوری اطلاعات، حال، آینده مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش فناوری اطلاعات، حال، آینده