دوازدهمین همایش ملی جراحی، بیهوشی و تصویربرداری تشخیصی دامپزشکی ایران

دوازدهمین همایش ملی جراحی، بیهوشی و تصویربرداری تشخیصی دامپزشکی ایران

Tw12th Iranian Symposium of Veterinary Surgery, Anesthesiology and Diagnostic Imaging

پوستر دوازدهمین همایش ملی جراحی، بیهوشی و تصویربرداری تشخیصی دامپزشکی ایران

دوازدهمین همایش ملی جراحی، بیهوشی و تصویربرداری تشخیصی دامپزشکی ایران در تاریخ ۱۳ مهر ۱۳۹۵ تا ۱۵ مهر ۱۳۹۵ توسط انجمن جراحی دامپزشکی ایران و دانشگاه ارومیه در شهر ارومیه برگزار گردید.


محور همایش:

جراحی ارتوپدی
جراحی بافت نرم
بیهوشی
تصویربرداری تشخیصی
لنگش
سایر موارد (مهندسی بافت، دندانپزشکی و حیات وحش)
کمیته علمی در پذیرش مقاله از تجربیات ناموفق موارد غیرمعمول جراحی همکاران استقبال می کند.