دومین همایش ملی ایمنی، کنترل، پیشگیری عفونت در مراکز درمانی، خرداد ماه ۱۳۹۹

دومین همایش ملی ایمنی، کنترل، پیشگیری عفونت در مراکز درمانی

2nd national coference on safety and infection control and prevention of treatment centers

دومین همایش ملی ایمنی، کنترل، پیشگیری عفونت در مراکز درمانی در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۹۹ توسط دانشگاه شهید بهشتی،دانشگاه شهيد بهشتي در شهر تهران برگزار گردید.