اولین همایش ملی ایمنی،کنترل و پیشگیری عفونت در مراکز درمانی، اسفند ماه ۱۳۹۸

اولین همایش ملی ایمنی،کنترل و پیشگیری عفونت در مراکز درمانی

First National Conference on Infection Safety, Control and Prevention in Medical Centers

پوستر اولین همایش ملی ایمنی،کنترل و پیشگیری عفونت در مراکز درمانی

اولین همایش ملی ایمنی،کنترل و پیشگیری عفونت در مراکز درمانی در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۹۸ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي و دانشگاه جامع علمي كاربردي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی ایمنی،کنترل و پیشگیری عفونت در مراکز درمانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی ایمنی،کنترل و پیشگیری عفونت در مراکز درمانی