هجدهمین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، بهمن ماه ۱۴۰۲

هجدهمین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

18th International Conference of Iranian Association of Promotion of Persian Language & Literature

پوستر هجدهمین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

هجدهمین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ توسط دانشگاه شهید باهنر کرمان،انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هجدهمین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هجدهمین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی