چهارمین همایش توانبخشی عصبی ابن سینا(سکته مغزی و ام اس)، آبان ماه ۱۳۹۸

چهارمین همایش توانبخشی عصبی ابن سینا(سکته مغزی و ام اس)

the 4th avicenna congress of neuro rehabilitation(stroke,multiple sclerosis)

پوستر چهارمین همایش توانبخشی عصبی ابن سینا(سکته مغزی و ام اس)

چهارمین همایش توانبخشی عصبی ابن سینا(سکته مغزی و ام اس) در تاریخ ۲۱ آبان ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان معاونت تحقيقات و فناوري در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش توانبخشی عصبی ابن سینا(سکته مغزی و ام اس) مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش توانبخشی عصبی ابن سینا(سکته مغزی و ام اس)