چهارمین همایش توانبخشی عصبی ابن سینا(سکته مغزی و ام اس)، آبان ماه 98

چهارمین همایش توانبخشی عصبی ابن سینا(سکته مغزی و ام اس)

the 4th avicenna congress of neuro rehabilitation(stroke,multiple sclerosis)

پوستر چهارمین همایش توانبخشی عصبی ابن سینا(سکته مغزی و ام اس)

چهارمین همایش توانبخشی عصبی ابن سینا(سکته مغزی و ام اس) در تاریخ ۲۱ آبان ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان معاونت تحقیقات و فناوری در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش توانبخشی عصبی ابن سینا(سکته مغزی و ام اس) مراجعه فرمایید.


محور های کنگره

مداخلات مبتنی بر شواهد در اختلالات عصبی

نقش تکنیک های توانبخشی در پلاستیسیتی مغز

تعاملات تیم توانبخشی در اختلالات عصبی

توانبخشی عصبی در بیماران سکته مغزی

ارتوز و پروتزدر توانبخشی عصبی

الکتروتراپی در اختلالات نورولوژی

تمرین درمانی در توانبخشی عصبی

ارزیابی و توانبخشی ضایعات شنیداری-تعادلی

سمعک و کاشت حلزون در توانبخشی شنیداری

ارزیابی و درمان مبتنی بر توانبخشی عصبی ئر اختلالات گفتار،زبان و بلع

مداخلات روانی اجتماعی در  توانبخشی اختلالات نورولوژیک

مداخله مبتنی بر فعالیت در توانبخشی عصبی

 مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش توانبخشی عصبی ابن سینا(سکته مغزی و ام اس)