سومین همایش توانبخشی عصبی ابن سینا، مهر ماه ۱۳۹۷

سومین همایش توانبخشی عصبی ابن سینا

The third ibn Sina nervous rehabilitation conference

پوستر سومین همایش توانبخشی عصبی ابن سینا

سومین همایش توانبخشی عصبی ابن سینا در تاریخ ۱۲ مهر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان معاونت تحقيقات و فناوري در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش توانبخشی عصبی ابن سینا مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش توانبخشی عصبی ابن سینا