هجدهمین دوره کنگره انجمن مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی، آبان ماه ۱۳۹۸

هجدهمین دوره کنگره انجمن مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی

18th Congress of Iranian Society of Medical Oncology & Hematology

پوستر هجدهمین دوره کنگره انجمن مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی

هجدهمین دوره کنگره انجمن مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۹۸ توسط ،انجمن علمی هماتولوژی و انکولوژی ایرانانجمن مديكال انكولوژي و هماتولوژي ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هجدهمین دوره کنگره انجمن مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هجدهمین دوره کنگره انجمن مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی