هشتمین کنگره سراسری انجمن علمی سرطان های زنان ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

هشتمین کنگره سراسری انجمن علمی سرطان های زنان ایران

Eighth National Congress of Women

پوستر هشتمین کنگره سراسری انجمن علمی سرطان های زنان ایران

هشتمین کنگره سراسری انجمن علمی سرطان های زنان ایران در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط ،انجمن علمی سرطان زنان ایرانانجمن علمي سرطان هاي زنان ايران در شهر تهران برگزار گردید.