دومین همایش ملی خربزه

دومین همایش ملی خربزه

The second National Conference melon

پوستر دومین همایش ملی خربزه

دومین همایش ملی خربزه در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۳۹۶ توسط مجتمع آموزش عالی کشاورزی و دامپروری تربت جام و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تربت جام برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

        مدیریت تولید و به زراعی
        به نژادی و تولید بذر
        فیزیولوژی تولید و پس از برداشت
        آفات، بیماری ها، علف های هرز و تنش های غیر زنده
        مدیریت آبیاری و تغذیه
        اکولوژی و محیط زیست
        اقتصاد، بازاریابی، اشتغال و فرهنگ
        مدیریت فرآورده های جانبی