دومین همایش ملی خربزه

دومین همایش ملی خربزه

The second National Conference melon

پوستر دومین همایش ملی خربزه

دومین همایش ملی خربزه در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۳۹۶ توسط مجتمع آموزش عالی کشاورزی و دامپروری تربت جام و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تربت جام برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


محورهای همایش:

        مدیریت تولید و به زراعی
        به نژادی و تولید بذر
        فیزیولوژی تولید و پس از برداشت
        آفات، بیماری ها، علف های هرز و تنش های غیر زنده
        مدیریت آبیاری و تغذیه
        اکولوژی و محیط زیست
        اقتصاد، بازاریابی، اشتغال و فرهنگ
        مدیریت فرآورده های جانبی