دومین همایش ملی خربزه، شهریور ماه ۱۳۹۶

دومین همایش ملی خربزه

The second National Conference melon

پوستر دومین همایش ملی خربزه

دومین همایش ملی خربزه در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۳۹۶ توسط ،مجتمع آموزش عالي كشاورزي و دامپروري تربت جام در شهر تربت جام برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.