نخستین همایش ملی تولید و فرآوری خربزه، مهر ماه ۱۳۹۰

نخستین همایش ملی تولید و فرآوری خربزه

1st National Conference of Melon Production and Processing

نخستین همایش ملی تولید و فرآوری خربزه در تاریخ ۱۲ مهر ۱۳۹۰ توسط ، در شهر تربت جام برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش ملی تولید و فرآوری خربزه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش ملی تولید و فرآوری خربزه