سومین همایش تجهیزات و مواد آزمایشگاهی صنعت نفت، آذر ماه ۱۳۹۶

سومین همایش تجهیزات و مواد آزمایشگاهی صنعت نفت

The Third Conference on Experimental Equipment and Materials of Petroleum Industry

پوستر سومین همایش تجهیزات و مواد آزمایشگاهی صنعت نفت

سومین همایش تجهیزات و مواد آزمایشگاهی صنعت نفت در تاریخ ۱ آذر ۱۳۹۶ توسط ،مركز پژوهش هاي صنعتي و معدني پتروگس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش تجهیزات و مواد آزمایشگاهی صنعت نفت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش تجهیزات و مواد آزمایشگاهی صنعت نفت