دومین همایش ملی تجهیزات ومواد آزمایشگاهی صنعت نفت ایران، مهر ماه ۱۳۹۵

دومین همایش ملی تجهیزات ومواد آزمایشگاهی صنعت نفت ایران

پوستر دومین همایش ملی تجهیزات ومواد آزمایشگاهی صنعت نفت ایران

دومین همایش ملی تجهیزات ومواد آزمایشگاهی صنعت نفت ایران در تاریخ ۲۷ مهر ۱۳۹۵ توسط ،مركز پژوهش هاي صنعتي و معدني (پترو گس) در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی تجهیزات ومواد آزمایشگاهی صنعت نفت ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی تجهیزات ومواد آزمایشگاهی صنعت نفت ایران