دومین کنفرانس ملی شهرسازی ،جغرافیا،برنامه ریزی شهری و گردشگری، تیر ماه 97

دومین کنفرانس ملی شهرسازی ،جغرافیا،برنامه ریزی شهری و گردشگری

Second National Conference on Urbanism, Geography, Urban Planning and Tourism

پوستر دومین کنفرانس ملی شهرسازی ،جغرافیا،برنامه ریزی شهری و گردشگری

دومین کنفرانس ملی شهرسازی ،جغرافیا،برنامه ریزی شهری و گردشگری در تاریخ ۲۰ تیر ۱۳۹۷ توسط موسسه پژوهشی رهجویان پایا شهر اترک و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی شهرسازی ،جغرافیا،برنامه ریزی شهری و گردشگری مراجعه فرمایید.


محورهای کنفرانس:

محورهای جغرافیایی:- جغرافیا ، آمایش سرزمین-جغرافیا و فضای سبز شهری-جغرافیا ومدیریت بحران-جغرافیا و محیط زیست-جغرافیا وکاهش مخاطرات طبیعی-جغرافیا،اقلیم شناسی وکاربردها-جایگاه مطالعات ژئومورفولوژی در جغرافیا-جغرافیا ومشکلات امروزی شهرها-اقلیم ،معماری و بهینه سازی مصرف-کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی و دور سنجی- فناوری های نوین در علوم جغرافیایی-جغرافیا و برنامه ریزی شهری- مکان یابی تاسیسات وتجهیزات شهری-جغرافیا و حمل ونقل پایدار-کاربری اراضی درشهرها و روستاها- کاربرد اقلیم شناسی در حمل ونقل هوایی- جغرافیا، مدلهای کمی وتحلیل های آماری-جغرافیا وتوسعه پایدار شهری و روستایی