دومین کنفرانس ملی شهرسازی ،جغرافیا،برنامه ریزی شهری و گردشگری، تیر ماه ۱۳۹۷

دومین کنفرانس ملی شهرسازی ،جغرافیا،برنامه ریزی شهری و گردشگری

Second National Conference on Urbanism, Geography, Urban Planning and Tourism

پوستر دومین کنفرانس ملی شهرسازی ،جغرافیا،برنامه ریزی شهری و گردشگری

دومین کنفرانس ملی شهرسازی ،جغرافیا،برنامه ریزی شهری و گردشگری در تاریخ ۲۰ تیر ۱۳۹۷ توسط ،موسسه پژوهشي رهجويان پايا شهر اترك در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی شهرسازی ،جغرافیا،برنامه ریزی شهری و گردشگری مراجعه فرمایید.