دومین کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار، بهمن ماه 98

دومین کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار

Second National Conference on Environmental Science and Engineering and Sustainable Development

پوستر دومین کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار

دومین کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۹۸ توسط انجمن علمی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار ایران با مشارکت دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نو و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار مراجعه فرمایید.


 

محورهای همایش:

-زیست فناوری و محیط زیست
مفاهیم توسعه پایدار و محیط زیست
فناوری های نو سازگار با محیط زیست
آموزش محیط زیست 
اخلاق زیست محیطی
مهندسی محیط زیست
فیزیک و محیط زیست
بازسازی اکوسیستم ها
مدیریت ضایعات و پسماند
حمل و نقل و محیط زیست

فناوری زیستی و محیط زیست

آلودگی های زیست محیطی
استانداردهای زیست محیطی
صنعت، معدن و محیط زیست
سوخت، انرژی و محیط زیست
شیمی، پتروشیمی و محیط زیست
معماری، شهرسازی و محیط زیست
عمران، ساخت و ساز و محیط زیست
آمار و مدلهای ریاضی در محیط زیست
گردشگری، منابع طبیعی و محیط زیست
و کلیه عرصه های علم و فناوری مرتبط با محیط زیستمقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار