اولین همایش علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار

اولین همایش علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار

پوستر اولین همایش علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار

اولین همایش علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۳۹۲ تا ۱۷ بهمن ۱۳۹۲ توسط انجمن علمی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار ایران در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

- مهندسی محیط زیست
- فیزیک و محیط زیست
- بازسازی اکوسیستم ها
- مدیریت ضایعات و پسماند
- حمل و نقل و محیط زیست
- آلودگی های زیست محیطی
- استانداردهای زیست محیطی
- صنعت، معدن و محیط زیست
- سوخت، انرژی و محیط زیست
- شیمی، پتروشیمی و محیط زیست
- معماری، شهرسازی و محیط زیست
- عمران، ساخت و ساز و محیط زیست
- آمار و مدلهای ریاضی در محیط زیست
- گردشگری، منابع طبیعی و محیط زیست
- و کلیه عرصه های علم و فناوری مرتبط با محیط زیستمقالات پذیرش شده در اولین همایش علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار