چهارمین همایش هم اندیشی سراسری متخصصان مناقصات کشور، اسفند ماه ۱۳۹۳

چهارمین همایش هم اندیشی سراسری متخصصان مناقصات کشور

national symposium of bidding specialists

پوستر چهارمین همایش هم اندیشی سراسری متخصصان مناقصات کشور

چهارمین همایش هم اندیشی سراسری متخصصان مناقصات کشور در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۹۳ توسط ،موسسه غيرتجاري فرهنگي هنري نشر فن آريا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش هم اندیشی سراسری متخصصان مناقصات کشور مراجعه فرمایید.