سومین هم اندیشی سراسری متخصصان قوانین، مقررات و فنون مناقصات، بهمن ماه ۱۳۹۲

سومین هم اندیشی سراسری متخصصان قوانین، مقررات و فنون مناقصات

The third global symposium of experts in law, regulation and tender techniques

پوستر سومین هم اندیشی سراسری متخصصان قوانین، مقررات و فنون مناقصات

سومین هم اندیشی سراسری متخصصان قوانین، مقررات و فنون مناقصات در تاریخ ۸ بهمن ۱۳۹۲ توسط ،موسسه غيرتجاري فرهنگي هنري نشر فن آريا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین هم اندیشی سراسری متخصصان قوانین، مقررات و فنون مناقصات مراجعه فرمایید.