سیزدهمین همایش علوم دارویی ایران ، شهریور ماه ۱۳۹۱

سیزدهمین همایش علوم دارویی ایران

13Th Iranian Pharmaceutical Sciences Conference

سیزدهمین همایش علوم دارویی ایران در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۳۹۱ توسط ،دانشكده داروسازي و علوم دارويي ايران در شهر اصفهان برگزار گردید.