هفدهمین همایش بین المللی خلیج فارس، خرداد ماه ۱۳۸۶

هفدهمین همایش بین المللی خلیج فارس

17th Persian Gulf Conference

هفدهمین همایش بین المللی خلیج فارس در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۸۶ توسط ،دفتر مطالعات سياسي و بين المللي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفدهمین همایش بین المللی خلیج فارس مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفدهمین همایش بین المللی خلیج فارس