شانزدهمین همایش بین المللی خلیج فارس، شهریور ماه ۱۳۸۵

شانزدهمین همایش بین المللی خلیج فارس

16th Persian Gulf Conference

شانزدهمین همایش بین المللی خلیج فارس در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۳۸۵ توسط ،دفتر مطالعات سياسي و بين المللي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات شانزدهمین همایش بین المللی خلیج فارس مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در شانزدهمین همایش بین المللی خلیج فارس