دومین کنفرانس بین المللی صلح پژوهی، اسفند ماه ۱۳۹۸

دومین کنفرانس بین المللی صلح پژوهی

Second International Peace Research Confere

پوستر دومین کنفرانس بین المللی صلح پژوهی

دومین کنفرانس بین المللی صلح پژوهی در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ توسط ،مركز بين المللي توسعه صلح، فرهنگي و عقلانيت در شهر جزیره کیش برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی صلح پژوهی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی صلح پژوهی