اولین کنفرانس بین المللی صلح پژوهی، اسفند ماه ۱۳۹۷

اولین کنفرانس بین المللی صلح پژوهی

First International Peace Studies Conference

پوستر اولین کنفرانس بین المللی صلح پژوهی

اولین کنفرانس بین المللی صلح پژوهی در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۷ توسط ،مركز بين المللي توسعه صلح، فرهنگ و عقلانيت در شهر جزیره کیش برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی صلح پژوهی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی صلح پژوهی