اولین همایش ملی پسته ایران، شهریور ماه 93

اولین همایش ملی پسته ایران

1st Iran`s Pistachio Conference

پوستر اولین همایش ملی پسته ایران

اولین همایش ملی پسته ایران در تاریخ ۹ شهریور ۱۳۹۳ توسط پژوهشکده باغبانی دانشگاه شهید باهنر و موسسه تحقیقات پسته کشور و تحت حمایت سیویلیکا در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی پسته ایران مراجعه فرمایید.


اولین همایش ملی پسته ایراندر تاریخ 9و 10 شهریورماه 1393 با همکاری موسسه تحقیقات پسته کشور در دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار خواهد شد.

 

 

محورهای همایش:

- مدیریت بهینه باغات در راستای افزایش کمی و کیفی محصول پسته

- تغذیه،آبیاری و تنش های غیر زیستی در پسته

- آفات، بیماری­ها و علف های هرز پسته

- بهنژادی و بیوتکنولوژی پسته

- بهداشت،ارزش دارویی و تغذیه ایی پسته

- فیزیولوژی و تکنولوژی پس ازبرداشت پسته

- مدیریت بازیافت و فرآورده های جانبی پسته

- مکانیزاسیون ، بهینه سازی فرآیند تولید،فرآوری و بسته بندی پسته با رویکرد صادرات

- اقتصاد،بازاریابی و توسعه و بهبود تجارت و صادرات پستهمقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی پسته ایران