سومین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی عملیاتی، تیر ماه ۱۳۸۸

سومین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی عملیاتی

3rd International Performance Based Budgeting Conference

سومین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی عملیاتی در تاریخ ۱۷ تیر ۱۳۸۸ توسط ،گروه مشاوران پنكو در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی عملیاتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی عملیاتی