سومین کنگره بین المللی و سی امین کنگره سالیانه انجمن فیزیوتراپی ایران، خرداد ماه ۱۳۹۸

سومین کنگره بین المللی و سی امین کنگره سالیانه انجمن فیزیوتراپی ایران

3rd international and 30th annual physiotherapy congress of iranian physiotherapy association

پوستر سومین کنگره بین المللی و سی امین کنگره سالیانه انجمن فیزیوتراپی ایران

سومین کنگره بین المللی و سی امین کنگره سالیانه انجمن فیزیوتراپی ایران در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ توسط ،انجمن علمی فیزیوتراپی ایرانانجمن فيزيوتراپي ايران در شهر تهران برگزار گردید.