سومین کنفرانس معادن روباز ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

سومین کنفرانس معادن روباز ایران

Third Iranian Open Mines Conference

پوستر سومین کنفرانس معادن روباز ایران

سومین کنفرانس معادن روباز ایران در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط دانشگاه شهید باهنر کرمان،بخش مهندسي معدن دانشگاه شهيد باهنر كرمان در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس معادن روباز ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس معادن روباز ایران