اولین کنفرانس معادن روباز ایران، مهر ماه ۱۳۸۰

اولین کنفرانس معادن روباز ایران

1st Iranian Open Pit Mines Conference

اولین کنفرانس معادن روباز ایران در تاریخ ۱۷ مهر ۱۳۸۰ توسط ، در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس معادن روباز ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس معادن روباز ایران